Saugos duomenų lapai

Yar’os trąšų produktų saugos duomenų lapai buvo parengti pagal galiojančius įstaymus. Duomenų lapai pateikiami keliomis kalbomis.

Saugos duomenų lapai pateikiami tik informacijos dėlei ir gali būti naudojami tik tose šalyse, kurioms jie paruošti. Kadangi Yara negali kontroliuoti informacijos, esančios duomenų lapuose naudojimo, kaip ir produkto naudojimo sąlygų, todėl vartotojo pareiga yra nustatyti ir kontroliuoti saugias produkto naudojimo sąlygas.