Terminai ir sąlygos

Atsakomybės apribojimas

Komentarai ir kita svetainėje paskelbta medžiaga nėra patarimas, kuriuo reikėtų pasitikėti ar vadovautis. Yara atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę ir įsipareigojimus už bet kurio svetainės lankytojo ar bet kurio kito asmens, kuriam buvo suteikta informacija apie tokios medžiagos turinį, patikėjimą tokia informacija. 

Mes siekiame reguliariai atnaujinti svetainę ir galime bet kada pakeisti jos turinį. Jei reikėtų, galime sustabdyti prieigą prie svetainės arba ją uždaryti neribotam laikui. Bet kuri svetainėje pateikta medžiaga gali būti pasenusi bet kuriuo konkrečiu laiku ir Yara neįsipareigoja atnaujinti tokią medžiagą. 

Svetainėje pateikta medžiaga nesuteikia jokių garantijų, sąlygų ar išlygų dėl jos tikslumo. 

Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Yara ir su ja susijusios šalys aiškiai neprisiima atsakomybės: 

Dėl visų sąlygų, garantijų ir kitokių terminų, kurie kitu atveju gali būti numatyti pagal įstatymus.

Už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius bet kurio svetainės vartotojo nuostolius ar žalą, susijusią su svetainės medžiaga ar su jos panaudojimu, negalėjimu naudotis arba už rezultatus dėl naudojimosi šia svetaine, kaip ir su ja susijusiais kitais internetiniais puslapiais ir juose pateikta bet kokia medžiaga. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia atsisakyti numanomų garantijų, tokiu atveju, Yar’os atsakomybė bus apribota didžiausia įstatymų leidžiama apimtimi.

Kai kurios, su Yara susijusios bendrovės, gali būti atskiros korporacijos, tvarkančios savo reikalus individualiai, tačiau mes galime naudoti “Yara” pavadinimą, sakydami “mes” arba “mus”, turėdami omenyje ar kreipdamiesi į visas Yar’os kompanijas. Tai daroma patogumo sumetimais, be jokio ketinimo tiksliai nusakyti ar įvardinti santykius tarp atskirų subjektų. 

Ši internetinė svetainė ir visi joje nurodyti dokumentai, supažindins jus su internetnės svetainės ir jos prieigų naudojimosi sąlygomis bei terminais. 

Jūs, savo ruožtu, užtikrinsite, kad jūs, įeidami ir naudodamiesi šia svetaine, laikotės atitinkamų vietinių įstatymų. 

Prieiga prie svetainės ir naudojimasis ja leidžiamas laikinai ir mes pasiliekame teisę atšaukti arba pakeisti bet kokią siūlomą paslaugą ar svetainėje pateiktos medžiagos turinį be atskiro įspėjimo. Mes neatsakome, jei dėl kokios nors priežasties svetainė kokiu nors metu ar tam tikrą laikotarpį bus neprieinama. Kartais mes galime apriboti prieigą prie visos svetainės, ar prie tam tikros svetainės dalies.

Jei jūs pasirinksite, arba, jeigu jums bus suteiktas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar kita panaši informacija, siekiant palengvinti naudojimąsi svetaine, jūs privalėsite tokią informaciją laikyti konfidencialia ir negalėsite jos atskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Mes turime teisę bet kuriuo metu apriboti arba panaikinti bet kokį vartotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, nepriklausomai nuo to, ar jūs jį pasirinkote pats, ar mes jums jį paskyrėme, jei, mūsų nuomone, jūs pažeidėte ir nesilaikėte kurių nors naudojimosi terminų bei sąlygų nuostatų. 

Jūs esate atsakingas už visas priemones, kurios yra reikalingos, kad galėtumėte turėti prieigą ar naudotis šia svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės

Yara yra visų intelektinės nuosavybės teisių į svetainę ir visos joje paskelbtos medžiagos savininkė arba licencijos turėtoja. Darbai yra apsaugoti intelektinės nuosavybės įstatymais bei sutartimis visame pasaulyje. Visos tokios teisės saugomos. 

Mūsų “Multimedijos bibliotekoje" yra medžiagos, kuria galite naudotis pagal svetainės skyriuje pateiktas nuorodas. Jūs galite atsispausdinti vieną kopiją ir atsisiųsti bet kurio svetainės puslapio (-ių) ištraukas savo asmeniniam naudojimui. Jūs taip pat galite pranešti kitiems asmenims savo organizacijoje ar supažindinti juos su svetainėje pateikta medžiaga. Jums draudžiama daryti pakeitimus, pataisymus ar daryti skaitmenines kopijas jokios kitos svetainėje pateiktos medžiagos, išskyrus tos, kuri patalpinta “Multimedijos laboratotijoje”, taip pat draudžiama daryti pakeitimus, pataisymus ar daryti skaitmenines kopijas jokios jūsų jau atsispausdintos ar atsisiųstos medžiagos ir draudžiama naudoti bet kokias iliustracijas, nuotraukas, video ar audio siužetus bei grafikus atskirai nuo bet kokio prie jų pridedamo teksto. 

Visada privalote pripažinti mūsų, kaip svetainėje pateiktos medžiagos autorių (ar bet kurių kitų nurodytų autorių) statusą. 

Draudžiama naudoti bet kurią svetainėje pateiktos medžiagos dalį komerciniais tikslais be mūsų ar mūsų partnerių leidimo. Jei atsispausdinsite, nukopijuosite ar atsisiųsite bet kokią svetainės medžiagą, pažeisdami šias naudojimosi sąlygas, jūs nedelsiant neteksite teisės naudotis šia svetaine ir privalėsite, mūsų nuožiūra, grąžinti arba sunaikinti atsispausdintas bet kurios medžiagos kopijas. 

Yara yra užregistravusi įvairių prekinių ženklų. Be to, “Yara” pavadinimas ir šio puslapio viršuje esantis logotipas yra registruotų prekių ženklai, kurie apima, bet neapsiriboja: YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera ir YaraVita.

Privatumo politika

Yara jautriai reaguoja į privatumo klausimus internete ir norime, kad jūs žinotumėte kaip mes elgiamės su informacija, kurią gauname apie jus.

Apskritai, jūs galite apsilankyti svetainėje, neatskleisdamas, kas esate ir nepateikdamas apie save jokios informacijos. Mūsų interneto serveriai renka tik domenų pavadinimus, ne lankytojų elektroninio pašto adresus. Ši informacija renkama tik norint sužinoti apsilankymų skaičių, vidutinį laiką, praleistą svetainėje, peržiūrimus puslapius ir kt.. Mes naudojame šią informaciją, norėdami sužinoti mūsų internetinės svetainės lankomumą bei naudojimąsi jos medžiaga ir, siekdami pagerinti mūsų internetinės svetainės turinį. Mes taip pat galime šia apibendrinta informacija pasidalinti panašiais tikslais su kitais savo partneriais. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su tokia apsilankymo tvarka. 

Mes galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį, įskaitant jūsų IP adresą, operatyvinę sistemą ir apie naršyklės tipą sistemos administravimo tikslais ir, kad galėtume perduoti apibendrintą informaciją savo konsultantams. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų naršymo veiksmus ir pobūdį, bet ne siekiant identifikuoti konkretų asmenį. 

Dėl tokių pačių priežasčių mes galime gauti bendrą informaciją apie tai, kiek jūs naudojatės internetu, panaudodami slapukų failą. Kai jūs pirmą kartą apsilankote Yar’os internetinėje svetainėje, failas – slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį, kad identifikuotų naršyklės tipą. Failas – slapukas yra nedidelis duomenų elementas, kuris gali būti saugomas kietajame diske, kad atpažintume vartotoją, kai jis vėl apsilanko Yar’os interneto svetainėse. 

Slapukų technologija gali būti naudojama, siekiant pagerinti svetainės kokybę ir suteikti gerai parengtą, vartotojams naudingą informaciją. Jūs galite nusistatyti savo naršyklę taip, kad jums būtų pranešama, kada jūs gaunate slapuką. Jei pageidaujate, jūs taip pat galite išjungti slapuką, nors tokiu atveju, mes negalėsime matyti, kada jūs vėl sugrįžtate į mūsų svetainę. 

Kartais mums gali prireikti informacijos iš jūsų, pavyzdžiui, jūsų pavardės ir adreso. Mes jums pranešime, kada mums tokia informacija bus reikalinga, taip pat nurodysime, kokiais tikslais ir kaip ją panaudosime. Paprastai asmeninė informacija, kurią mes renkame, panaudojama tada, kai mums reikia atsakyti į jūsų užklausimą, įforminti užsakymą, arba kad galėtumėme suteikti jums prieigą prie konkrečios, atsakingos informacijos. 

Jei užsiregistruosite į kurį nors Yar’os verslo padalinį tiesiogiai, jūsų informacija gali būti naudojama, siekiant suteikti tik jums aktualią, jūsų verslo poreikius atitinkančią informaciją apie Yar’os pasiūlymus. Jei turite savo internetinę paskyrą, mes galime pasidalinti informacija ir perduoti mūsų distributoriams bei verslo partneriams tiek, kiek būtina, siekiant pagerinti Yar’os teikiamas paslaugas. Tam tikrose svetainėse gali paprašyti, kad jūs patvirtintumėte, jog sutinkate su tam tikromis vartotojui taikomomis taisyklėmis ar susitarimais, kuriuose gali būti nuostatos dėl asmeninių duomenų panaudojimo bei jų tvarkymo. 

Kartais mes atliekame internetines apklausas, siekdami geriau suprasti mūsų svetainės lankytojų apsilankymo pobūdį ir poreikius. Kai atliekame apklausą, mes pranešame, kaip bus panaudota iš jūsų gauta informacija. 

Mes galime dalintis jūsų pateikta informacija su kitomis trečiosiomis šalimis, kurias mes samdome paslaugų teikimui. Reikalaujama, kad tos trečiosios šalys ribotai naudotų gautą informaciją – tiek, kiek jos reikia konkrečios paslaugos suteikimui. 

Mes neperduodame jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, kad jos panaudotų ją savo verslo rinkoje. Yara gali pateikti informaciją apie jus tiktai gavusi jūsų sutikimą ir, jei to reikalaujama iš Yar’os pagal galiojančius įstatymus ar kitomis specifinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, apsaugant jūsų paskyrą Yar’oje nuo sukčiavimo. Mes taip pat galime atskleisti jūsų informaciją potencialiems, perspektyviems pirkėjams ar pardavėjams tuo atveju, jei mes parduodame ar perkame kokį nors verslą ar turtą. 

Mes galime saugoti ir apdoroti svetainėje surinktą asmeninę informaciją bet kurioje šalyje, kurioje mes turime atstovybes arba, kur mūsų paslaugų teikėjai teikia paslaugas. Naudodamiesi svetaine, jūs sutinkate dėl tokio informacijos apdorojimo ir saugojimo. 

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes dedame visas pastangas, kad jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota, mes negalime garantuoti, kad jūsų informacija į svetainę bus perduota saugiai; bet kokią informaciją internetu perduodate savo rizika. Gavę jūsų informaciją, mes griežtai laikomės jos tvarkymo procedūros nuostatų ir atliekame saugumo funkcijas, siekdami užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai. 

Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar kitus internetinius puslapius. Nors mes stengiamės nukreipti lankytojus tiktai į tas svetaines, kurios taiko tokius pačius aukštus kultūros standartus ir gerbia privatumą, tačiau mes jokiu būdu neatsakome už tų svetainių turinį ar jose taikomą privatumo praktiką.

Pakeitimai ir šalinimas

Yara gali bet kada peržiūrėti šias naudojimosi svetaine sąlygas ir svetainės privatumo politiką, pakeisdama šį puslapį. Todėl tikimasi, kad jūs laikas nuo laiko patikrinsite šį puslapį ir atkreipsite dėmesį bei pastebėsite bet kokius mūsų atliktus pakeitimus, kadangi jums ši informacija privaloma. Kai kurios šių naudojimosi sąlygų nuostatos taip pat gali būti pakeistos nuostatomis ar informacija, kuri buvo paskelbta kitame svetainės skyriuje. 

Jei kuri nors šio pranešimo nuostata bus neteisėta, negaliojanti ar dėl kokių nors priežasčių ja negalima bus remtis, tuomet ši nuostata bus pašalinta ir ji neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir taikymui.

Jurisdikjcija ir taikytina teisė

Bet kokių nesutarimų ar pretenzijų atveju, iškylančių iš, ar susijusių su mūsų internetinės svetainės lankymu, išskirtinę jurisdikciją turės Norvegijos teismai, nors, mes pasiliekame teisę pareikšti ieškinį dėl sąlygų pažeidimo jūsų gyvenamoje šalyje arba, atitinkamai, bet kurioje kitoje šalyje. 

Šie naudojimosi terminai bei sąlygos, kaip ir bet kokie su jomis ar su jose pateikta informacija susiję nesutarimai ar pretenzijos (įskaitant ir ginčus bei pretenzijas, pareikštas ne sutarties pagrindu) yra aiškinamos ir sprendžiamos pagal Norvegijos įstatymus.

View site Cookie Policy and Settings