Saugus darbas su trąšomis ir jų sandėliavimas

Yara gamina aukštos kokybės trąšų produktus, naudodama visą įvairovę žaliavų ir įvairias gamybos technologijas. Tarptautinių teisės aktų bei įstatymų reikalavimų laikymasis ir griežti Yar’os vidaus techniniai standartai užtikrina saugių produktų gamybą saugiomis gamybos sąlygomis. Tuo pačiu, įdiegdama naujausias pažangias technologijas, Yara užtikrina darbuotojams saugų darbą ir aplinkos tausojimą.

Produktų valdymo schemaYar‘os produktų asortimentas labai platus ir patenkina rinkos poreikius. Produktai gali būti granuliuoti ar  priliuoti - tokios jų savybės turi įtakos produktų tvarkymui, transportavimui ir laikymui bei sandėliavimui.

Yara sukūrė ir įdiegė produktų valdymo programą, kuri užtikrina saugų produkto kelią per visą trąšų tiekimo bei valdymo grandinę – nuo produkto sukūrimo, žaliavų pirkimo, gamybos iki pristatymo galutiniam vartotojui ir produkto naudojimo ūkyje.

Vykdydama šią programą Yara visiškai įsipareigoja suteikti reikiamas rekomendacijas, užtikrinti sveiką ir saugų darbą savo partneriams ir klientams, taip pat spręsti aplinkos apsaugos problemas, gaminti saugų maistą ir užtikrinti apsaugą nuo vagysčių bei piktnaudžiavimo. Šio skyriaus tikslas – atkreipti dėmesį į saugos problemas, iškylančias naudojant trąšas ir pateikti praktikoje patvirtintas, geriausias rekomendacijas žmonėms, dirbantiems trąšų tiekimo grandinėje.

Skaitykite Yar’os rekomendacijas visais saugumo klausimais