Mūsų veiklos georgafija

Yara yra gerai žinoma tarptautinė kompanija, kurios gamybinė, prekybinė, paslaugų, mokslinių tyrimų ir konsultacinė veikla yra išvystyta Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Afrikoje ir Azijoje.

Where Yara Operates

Bendros įmonės taip pat mums atvėrė kelius į naujas rinkas ir mūsų plėtra tebevyksta.