Vizija ir strategija

Sužinokite apie Yar’os viziją – būti pramoninio įvaizdžio formuotojais ir kūrėjais.

Vision and strategy image

Mūsų vizija

Mūsų vizija – būti pramoninio įvaizdžio formuotojais ir kūrėjais, siekiant nustatyti pramonės standartus ir, savo veiklos bei augimo pavyzdžiu, būti teigiama, pažangia jėga pramonės tobulinimo srityje. Mūsų misija – siekti didesnio derlingumo, užtikrinant stabilų pelną žemdirbiams, pramonės klientams, mūsų savininkams ir, apskritai, visai visuomenei. 

Mes esame įsipareigoję puoselėti įkvepiančios ir modernios veiklos įdiegimo kultūrą, pagrįstą mūsų vizija ir misija, elgesio kodeksu, etikos programa ir keturiomis pagrindinėmis vertybėmis: tikslingais siekiais, komandiniu darbu, tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe.

Mūsų strategija

Mūsų bendrovės strategija yra pagrįsta pelninga ir stabilia plėtra ir augimu, išlaikant neprilygstamą padėtį rinkoje ir unikalų, lankstų verslo modelį, vienijantį viso pasaulio įmones ir ugdantį pilietiškumą. Strategija yra tarsi kompanijos kompasas, formuojant ir kuriant pramoninį įvaizdį ir ilgalaikes vertybes. 

Pagal dabartines verslo pozicijas, nuo 2010 iki 2016, Yara siekia padidinti savo ir bendrų įmonių pardavimų apimtis 8 milijonais tonų, kas sudaro apie 40% bendro augimo. Šių tikslų įgyvendinimas pareikalaus didesnio esančių įmonių našumo, taip pat esminio ir tolygaus iniciatyvų skatinimo, ieškant naujų verslo galimybių. 

Pagrindinį dėmesį Yara skiria azotinių trąšų našumų didinimui, azoto panaudojimui pramoninėms reikmėms, apsirūpinimui fosfatų ir kalio ištekliais, siekiant patenkinti Yar‘os NPK gamybos poreikius. Bus skatinamos iniciatyvos didinti našumus regionuose, užtikrinant stabilius gamtinių dujų tiekimus konkurencingomis kainomis amoniako gamybai, apsirūpinti fosfatų ir kalio ištekliais, aktyviai dalyvauti sparčiai augančiose rinkose ir dalyvauti, įtvirtinant pozicijas, brandžiose rinkose. 

Visoms plėtros bei augimo sritims, kartu su finansine drausme ir atsakomybe, svarbūs veiksniai yra užmojų mastai, sinergizmas ir tinkamas laikas.

Teigiamo poveikio kūrimas

2011 – siais Yara pristatė teigiamo poveikio kūrimo koncepciją. Tai strateginio plano dalis, siekiant nustatyti ir ištirti verslo ryšius su visuomene. Suvokdama kaip persipina verslo sprendimai ir visuomenės interesai, Yara siekia suvienyti bendrus abipusius interesus ir pademonstruoti, kaip galima kurti ir įgyvendinti tvarią, kompetetingą pažangą.

Teigiamo poveikio kūrimo siekis – kurti vertę akcininkams, klientams, darbuotojams, taip pat ir visai visuomenei ir, tuo pačiu, užtikrinti Yar’ai konkurencinį pranašumą. Tai Yar’os įsipareigojimų gairės dalyvavimui Pasaulio ekonomikos forume, G20 aukščiausio lygio vadovų – viršūnių konferencijose – pasitarimuose ir kituose, panašaus lygio susitikimuose. Tokio poūdžio renginių metu Yara – pasaulinio masto lyderė – įneša savo svarų indėlį, perduodama savo patirtį ir žinias dėl nuoseklaus žemės ūkio vystymo ir plėtros.

Vadovybės darbotvarkė

Mūsų vadovybės darbotvarkė palaiko mūsų strateginius siekius. Siekiant įgyvendinti pramoninio įvaizdžio formuotojo bei kūrėjo viziją, pagrindinį dėmesį kompanija turi skirti šioms penkioms sritims:

  • Nuolatos siekti pelningo augimo
  • Būti pirmaujančia įmone pasaulinio žemės ūkio vystymo srityje
  • Siekti aukšto našumo ir įsitvirtinti aplinkosaugos uždavinių sprendimuose
  • Tobulinti veiklą visoje organizacijoje
  • Užtikrinti, kad visoje kompanijoje būtų skiriamas deramas dėmesys geriausiai verslo valdymo praktikai

Sudarydami darbotvarkę, esame nuolat skatinami tyrinėti ir ieškoti naujų verslo galimybių. Tokios galimybės atsiranda iš pasaulinės raidos įvykių, iškyla iš kompanijos sukauptos patirties bei žinių ir iš į rinką orientuotų mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos.