Misija, Vizija ir Vertybėmis

Sužinokite apie Yar’os viziją – būti pramoninio įvaizdžio formuotojais ir kūrėjais.

Yara Mission, Vision and Values

Klimato kaita daro įtaką ir mūsų gyvenimo būdui. Gyventojų skaičius pasaulyje auga. Mums reikia maitinti vis daugiau burnų, tačiau nepakanka dirbamos žemės ir išteklių. Kartu galime daug ką pakeisti. Mūsų sėkmės paslaptis – komandinė kompetencija ir tikėjimas savo misija, vizija ir vertybėmis. Apie tai sužinosite pažiūrėję šį dviejų minučių trukmės vaizdo įrašą.

Mūsų misija

Responsibly feed the world and protect the planet 

Ką mes darome ir kodėl? Mūsų misija apibrėžia mūsų bendrovės paskirtį ir vaidmenį pasaulyje. Mes tikime kompetencijos augimu ir galia kurti teigiamus visuotinius pokyčius. Mes suprantame savo klientus ir žinome, kas juos motyvuoja.

Mes suprantame, kad kompetencija padeda pamaitinti pasaulį, kurti pelningas įmones ir saugoti mūsų planetą, nors gyventojų skaičius nuolat auga, o išteklių – mažėja.

Mūsų vizija

A collaborative society; a world without hunger; a planet respected

Mūsų bendrovės steigėjai savo laiku kovojo su dideliais sunkumais. Dirbdami kartu ir degdami noru pažinti, jie suvienijo ir išplėtė savo kompetenciją, ir ji padėjo išgelbėti milijonų žmonių gyvybes.

Šiandien turime viziją plėsti bendruomenę, dirbti drauge tausojant mūsų planetą ir padėti ūkininkams. Ši bendruomenė, nugalėdama kultūrines, aplinkos ir ekonomines kliūtis, dirba kartu ieškodama sprendimų, kaip apsaugoti pasaulį nuo bado.

Mūsų vertybės:

Yara Ambition

Siekiai

Viršijantys lūkesčius rezultatai, iniciatyvumas ir nenutrūkstamas darbas nenutolstant nuo bendrovės „Yara“ ambicijų ir asmeninių tikslų.

Yara Curiosity

Noras pažinti

Klausiame drąsiai, nedvejodami, nes noras pažinti yra varomoji mūsų kultūros jėga. Noras pažinti padeda įgyti žinių. Moksliniai tyrimai ir buvo ta jėga, padėjusi trims žymiems bendrovės „Yara“ steigėjams XX amžiaus pradžioje užkirsti kelią gresiančiam badmečiui.

Yara Collaboration

Bendradarbiavimas

Dirbdami kartu, gerbiame vieni kitus, puoselėjame partnerystę ir vertiname visas perspektyvas ir požiūrius. Menas bendradarbiauti bendrovės „Yara“ viduje ir su išoriniais veikėjais visame pasaulyje stiprina mūsų kolektyvinę kompetenciją.

Yara Accountability

Atsakingumas

Kai tenka priimti nelengvus sprendimus, esame patikimi, prisiimame atsakomybę ir nepamirštame bendrovės „Yara“ ir visuomenės interesų. Būdami atsakingi, pelnome pasitikėjimą.

Mūsų kultūra

Bendrovės „Yara“ kultūra, kurios pagrindą sudaro svarbiausios vertybės – siekiai, noras pažinti, bendradarbiavimas ir atsakingumas, – pripažįsta ir skatina aukštą vadovų ir darbuotojų veiklos efektyvumą ir aukštus etikos standartus visame pasaulyje.

Puoselėjame kultūrą, kilusią iš kompetencijos, kurią mūsų darbuotojai, glaudžiai bendradarbiaudami su mūsų klientais, kaupė ir dalijosi daugiau kaip šimtą metų.

Bendrovės „Yara“, kuri veiklą vykdo daugiau kaip 50 valstybių, darbuotojų įvairovė yra labai didelė. Įvairovę laikome stiprybe. Mūsų tikslas – visose savo rinkose rasti geriausių specialistų ir sukurti tarptautinę komandą, kad ją sudarytų įvairioms tautybėms, kilmėms ir kultūroms atstovaujantys žmonės.

Be to, dirbdami laikomės ne tik savo Darbo tvarkos ir etikos kodekso, Atitikties užtikrinimo programos, bet ir visuotinai pripažįstamų principų, kuriais pagal pasaulinį susitarimą vadovaujamasi žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

We set high standards for our conduct and compliance, not least regarding health, environment, safety and product stewardship. We foster a performance culture focused on developing people and we encourage dialogue.

Mūsų strategija

Tikime, kad klientams pateikę teigiamą vertės pasiūlymą ne tik gausime suinteresuotosioms šalims patrauklios grąžos, bet ir sukursime naudos visuomenei.

Learn about our strategy and business model at yara.com