Mūsų verslo veiklos kultūra

Yara nuolat tobulina veiklos kultūrą, kuri grindžiama esminėmis vertybėmis: tikslingais siekiais, tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe ir komandiniu darbu.

Our Culture image

Yara nuolat tobulina veiklos kultūrą, kuri grindžiama esminėmis vertybėmis: tikslingais siekiais, tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe, komandiniu darbu – taip yra pripažįstamas ir skatinamas kokybiškas darbas ir aukšti etikos standartai vadovų ir darbuotojų tarpe visuose lygmenyse ir pasauliniu mastu.

Kolektyvinės žinios, kaip ir darbo kultūra - mūsų veiklos varomoji jėga ir širdis. Mes puoselėjame darbo kultūrą, kylančią iš bendrų kolektyvinių profesinių žinių, kurias mūsų darbuotojai, glaudžiai bendradarbiaudami su klientais, kaupė ir tobulino ilgiau nei šimtmetį.

Kaip pasaulinio masto kompanija, vykdanti savo veiklą daugiau nei 50 - yje pasaulio šalių, Yara gali pasigirti darbo jėgos išteklių įvairove. Mes šią įvairovę laikome dideliu privalumu. Visose savo rinkose mes stengiamės išlaikyti talentingiausius darbuotojus, todėl kuriame jungtines pasaulinių talentų pajėgas, vienijančias skirtingų tautybių, kvalifikacijų bei įvairių kultūrų žmones.

Vadybos Kodeksas ir etikos programa

Be to, mes esame pasiryžę vykdyti savo veiklą, laikydamiesi savo vadybos kodekso ir etikos programos, o taip pat ir visuotinai pripažintų Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo principų nuostatų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir anti-korupcijos srityse.

Mums aktualūs ne tik sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, darbo saugos ir produkcijos valdymo klausimai, bet mes nusistatėme aukštus standartus ir laikomės vadybos kodekso nuostatų. Mes puoselėjame darbo ir veiklos kultūrą, skatindami tarpusavio dialogą ir atsižvelgdami į visapusišką žmogaus tobulėjimą.

Mes pripažįstame, kad darbuotojų įdarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo išteklių paskirstymo ir tinkamų žmonių išlaikymo bei jų profesinės patirties lygiai yra labai svarbūs faktoriai. Darbo išteklių įvairovė padeda pritraukti ir išlaikyti pačius talentingiausius darbuotojus ir skatina visus darbuotojus efektyviai panaudoti savo profesines žinias ir gebėjimus.