Kokia mūsų veiklos pozicija

Įtraukti į veiklą patirtis vietinėse ir regioninėse rinkose, taip pat pasauliniu mastu.

Veiklą vykdanti pasauliniu mastu ir pasaulyje pirmaujanti bendrovė, Yara turi tvirtą pagrindą imtis spręsti pasaulines problemas, įgyvendinti efektyvius sprendimus ir siekti teigiamų pokyčių svarbiausiose veiklos srityse: aprūpinimo maistu, išteklių ir aplinkos apsaugos.

Mes vystome savo veiklą vietinėse rinkose ir bendruomenėse, kur mes galime daryti teigiamą įtaką, visa laiką prisidėdami prie ekologiško ekonomikos augimo per darnų žemės ūkį ir pažangius aplinkos apsaugos sprendimus. Kitos Yar’os įmonės ir vadovai taip pat remia bendrovių iniciatyvas, atsižvelgdami į vietos poreikius, strategijas ir prioritetus.

Yar’os bendradarbiavimas ir veiklos indėlis yra nukreiptas į tai, kaip pagrindinė verslo veikla ir svarbios, patirtimi pagrįstos žinios gali padėti spręsti globalines problemas. Mes apjungiame politinę veiklą ir bendradarbiavimą, pramonės standartus ir verslo plėtrą ir mes skatiname bendradarbiavimą, iniciatyvas ir kuriame partnerystės ryšius.

Africa Engagement

Africa Engagement

Yara has a long history of involvement in Africa. We engage in local markets and continent-wide through our support for the African Green Revolution, taking part in policy dialogues and initiating partnerships to develop African agriculture.

Green growth

Ekologiškas ekonomikos augimas

Yara vadovaujasi savo misija – didinti derlingumą, o jos vizija – nustatyti pramoninius standartus ir strateginį požiūrį dėl teigiamo poveikio kūrimo per verslo veiklą, kartu su tikslingais uždaviniais,- įsipareigojant dėl tvaraus, darnaus žemės ūkio vystymo ir ekologiško ekonomikos augimo.

Stakeholder Dialogue

Suinteresuotųjų šalių dialogas

Yara palaiko ryšius ir bendradarbiauja su daugeliu suinteresuotųjų šalių vietiniu ir pasauliniu mastu. Bendradarbiavimą skatinantis ir vienijantis pagrindas – su mūsų verslu susijusios problemos, kurios neretai yra susijusios ir su globalinėmis problemomis bei iššūkiais. Su akcininkais ir su suinteresuotomis šalimis mes bendraujame tiesiogiai arba per pramonės asociacijas.