Tvarumas

Yara pateikia sprendimus tvaraus žemės ūkio ir aplinkosaugos palaikymui. Esame pasaulyje pirmaujanti kompanija, aktyviai sprendžianti pasaulines problemas. Mūsų požiūris būti atsakingais ir įnešti savo indėlį į nuoseklų, tvarų ekonomikos augimą paskatino kurti teigiamą poveikį.

Yara pateikia sprendimus tvaraus žemės ūkio ir aplinkosaugos palaikymui. Esame pasaulyje pirmaujanti kompanija, aktyviai sprendžianti pasaulines problemas. Mūsų požiūris būti atsakingais ir įnešti savo indėlį į nuoseklų, tvarų ekonomikos augimą paskatino kurti teigiamą poveikį. 

Yara yra pasaulinė lyderė mineralinių trąšų gamybos ir pardavimų srityje. Tai suteikia pasaulinę perspektyvą ir skatina įsipareigoti. Mūsų teigiamo poveikio kūrimo siekis – kurti vertę visoms suinteresuotosioms šalims, taip pat ir visai visuomenei. 

Mes įsitikinę, kad perspektyvus pelningumas, integracinė plėtra ir aplinkos apsauga yra būtinos verslo prerogatyvos ateities konkurencingumui. Privatus verslas yra labai svarbus darniam vystymuisi bei tobulėjimui – kaip ir darnumas yra būtinas, kad įmonės verslas išliktų gyvybingas. 

Esminis Yar’os teigiamas poveikis pasireiškia maisto gamybos – gamtinių išteklių – aplinkos apsaugos srityse. Pagrindinis mūsų tikslas – nuoseklus tvaraus žemės ūkio vystymas: aprūpinimo maisto ištekliais gerinimas, mažinant išmetamųjų teršalų kiekius ir poveikį aplinkai, ir visais laikais – sprendžiant žemės ūkio vystymo bei plėtros klausimus. 

Yara, pasitelkdama inovacijas ir mokslinių tyrimų bei plėtros (R&D) centro veiklos rezultatus, sprendžia tvaraus, darnaus ūkininkavimo klausimus, o mūsų pagrindinio verslo veikloje – aprūpinimo maistu, klimato kaitos, efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimus bei jų tarpusavio ryšį globaliniu mastu ir bendradarbiaujant su partneriais.

Responding to Global Challenges

Aktyvus globalinių problemų sprendimas

Vis akivaizdžiau suvokiame, kad viskas mūsų pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad ir Yar’os veikla vykdoma tokiame pasaulyje. Privačios įmonės (privatus verslas) susiduria su tomis pačiomis globalinėmis problemomis kaip ir plačioji visuomenė – ne mažiau susiję su gyventojų skaičiaus augimu, maisto, gamtinių išteklių trūkumu ir klimato kaita. Šias problemas galima išspręsti tik adekvačiai reaguojant globaliniu mastu, į tai įtraukiant ir verslo infrastruktūras.

Commitment and Policy

Įsipareigojimai ir politika

Yara yra įsipareigojusi vykdyti savo veiklą skaidriai ir su atsakomybe, laikantis tarptautinių susitarimų ir nacionalinės teisės aktų nuostatų.